• Regulamin konkursu

Regulamin konkursu na profilu Instagramowym
www.instagram.com/le_cosmetique

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu jest firma Centrum LOK Józef Furczoń z siedzibą w: Szaflary (34-424), ul. Skałka 1 NIP: 7361618529, właściciel sklepu internetowego www.lecosmetique.pl, zwany dalej Organizatorem.
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, jak również na stronie internetowej: http://www.lecosmetique.pl
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która nie ukończyła osiemnastego roku życia, przystępując do konkursu oświadcza, że posiada zgodę opiekuna prawego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak wyrażonej zgody. Osoby biorące udział w Konkursie zwane są dalej
Uczestnikami.
1.5. W Konkursie nie mogą wziąć udziału osoby związane współpracą z Organizatorem.
1.6. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia akcji konkursowej.

§2

CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na firmowym profilu Instagram: https://instagram.com/le_cosmetique.

2.2. Informacje o Konkursie zostaną umieszczone na firmowych profilach społecznościowych Facebook oraz Instagram. O konkursie mogą informować inne strony internetowe, profile firm i osób prywatnych.
2.3. Konkurs na profilu w Social Mediach marki, rozpocznie się 12 lipca 2018 roku o godzinie 10:00 i zakończy się w dniu 31 sierpnia 2018 roku o godzinie 23:59.
2.4. Wyniki konkursu zostaną podane do 10 września 2018 roku
2.5. Czas trwania Konkursu może zostać wydłużony przez organizatora.
2.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podania wyników.
2.7. Wyniki zostaną ogłoszone na instagramowym profilu marki: www.instagram.com/le_cosmetique
2.8. Zwycięzca zostanie oznaczony w odpowiednim poście na profilu Instagram le_cosmetique.
2.9. Zwycięzca powinien skontaktować się z Organizatorem w przeciągu 24h za pomocą prywatnej wiadomości na Instagramie lub mailowo pod adresem: info@lecosmetique.pl

§3

ZASADY KONKURSU

3.1. Konkurs polega na dodaniu na swój profil na portalu Instagram zdjęcia przedstawiającego produkty zakupione w sklepie internetowym Organizatora
Na zdjęciu konkursowym należy oznaczyć instagramowy profil @le_cosmetique oraz w opisie zdjęcia wpisać hashtag #le_cosmetique 
Uczestnik zobowiązuje się również do obserwowania profilu @le_cosmetique na Instagramie
3.2. Spośród wszystkich zgłoszonych zdjęć konkursowych, Organizator wybierze jedno zgłoszenie uczestnika , który wypełnił wszystkie warunki konkursu, na podstawie własnej subiektywnej decyzji. 

3.3. Organizator może zdecydować o poddaniu pod głosowanie zgłoszonych zdjęć do konkursu wśród obserwujących profil @le_cosmetique.
3.4. Jeden Uczestnik może zgłosić w konkursie dowolną ilość zdjęć.
3.5. Zdjęcie musi zostać udostępnione na profilu Instagram Uczestnika w czasie trwania konkursu.
3.6. Profil, na jakim zostało udostępnione zdjęcie konkursowe musi być profilem publicznym w czasie trwania konkursu


§4 

NAGRODY

4.1. Nagrodą główną w Konkursie jest kosmetyk lub zestaw kosmetyków o wartości minimum 200 złotych (słownie: dwieście złotych).
Dodatkową nagrodą dla wszystkich Uczestników spełniających warunki konkursu jest otrzymanie w wiadomości prywatnej za pośrednictwem profilu instagramowego, na którym zgłoszono zdjęcie konkursowe rabatu 5% (kodu rabatowego) na zakupy w sklepie internetowym www.lecosmetique.pl. Rabat 5% jest rabatem dodatkowym, łączącym się z pozostałymi promocjami na stronie. Rabat jest ograniczony czasowo o czym Uczestnicy zostaną poinformowani w wysłanej wiadomości.
4.2. Kosztem przygotowania i wysyłki nagrody jest obciążony Organizator Konkursu
4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany nagród.
4.4. Nagrody nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny.
4.5. Organizator zastrzega sobie prawo do powiększenia puli nagród.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa.
5.2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany przez Instagram. Portal ten nie ponosi również odpowiedzialności za przebieg Konkursu.